Omaha

Bij Omaha Poker wint de speler met de beste handcombinatie van 5 kaarten en Omaha Poker is derhalve afgeleid van Texas Holdem. Iedere speler krijgt 4 dichte kaarten, de “hole cards”, die alleen de speler te zien krijgt. De dealer deelt 5 gemeenschappelijke kaarten open op de tafel. De spelers moeten 3 van de 5 gemeenschappelijke kaarten gebruiken om samen met 2 van de 4 hole cards de beste hand te maken.

Inleiding Omaha

Er zijn verschillende inzetstructuren van Omaha poker: limit en pot limit. Bij limit wordt er een specifieke inzetlimiet toegepast in elk spel en bij elke ronde van het inzetten. Bij pot limit kan een speler inzetten wat reeds in de pot is opgenomen (maximale inzet van $ 50 als de pot $50 bedraagt). De regels voor limit en pot-limit Omaha zijn hetzelfde met als enige verscheidendheid dat er een verschillende inzetstructuur is.

Start

Evenals bij Texas Holdem is degene met de button de dealer. Voordat het spel begint zet de speler direct links van de button de kleine blind welke normaliter een kwart van een normale inzet is (bijvoorbeeld $1 bij een $2 / $4 limiet). De speler links van de kleine blind zet de grote blind welke normaliter de de helft van een inzet is (bijvoorbeeld $2 bij een$2 / $4 limiet). Elke speler krijgt krijgt bij de start van het spel vier kaarten die alleen de speler zelf mag zien.

Eerste inzetronde

De speler links van de grote blind mag als eerste inzetten volgens de limietstructuur en de inzetronde eindigt als alle spelers hetzelfde bedrag hebben ingezet.

Flop

Na de eerste inzetronde deelt de dealer de flop op tafel. Evenals in Texas Holdem bestaat de flop uit 3 gemeenschappelijke kaarten die beschikbaar zijn voor alle spelers. Het spel begint met de eerste speler links van de button. Alle inzetten en verhogingen morgen in kleine inzetten worden gemaakt (verhogingen van $2 in een $2 / $4 spel).

Turn

Na de flop deelt de dealer de vierde gemeenschappelijk kaart (de turn) op tafel. Het spel begint weer met de eerste speler links van de button. Alle inzetten en verhogingen morgen in grote inzetten worden gemaakt (verhogingen van $4 in een $2 / $4 spel).

River

Na de river deelt de dealer de vijfde gemeenschappelijk kaart (de river) op tafel. Het spel begint weer met de eerste speler links van de button. Alle inzetten en verhogingen morgen in grote inzetten worden gemaakt (verhogingen van $4 in een $2 / $4 spel).

Showdown

Als er meer dan één overgebleven speler is als de laatste inzetronde is voltooid moet de laatste zijn of haar kaarten laten zien. Als er geen inzetten zijn in de laatste ronde laat de speler links van de button zijn of haar kaarten zien. De speler met de beste combinatie van vijf kaarten wint de pot. In het geval van twee spelers met een even sterke handcombinatie wordt de pot gelijkelijk verdeeld tussen deze spelers. Na de showdown kan een nieuw spel gestart worden. De button beweegt met de klok mee naar de volgende speler.